Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd okręgowy

Michał Gawdzik
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Michał Gawdzik – absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.
Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego jest od 2001. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego. Od 2005 jest mistrzem strzelectwa, zdobywcą kilkunastu wawrzynów strzeleckich, w tym 7 złotych, 4 medali Mistrzostw Polski. Ukoronowaniem kariery strzeleckiej jest rekord Polski w kuli  wystrzelany 30 kwietnia  2015 r., na strzelnicy w Goleszowie z wynikiem 198/200. Uczestnik ME w strzelaniach myśliwskich.  Myśliwy w trzecim pokoleniu. Dziadek Zdzisław był założycielem i wieloletnim łowczym koła Ponowa Bytom, tata Jan wieloletni łowczy i prezes koła Łoś Bytom, którego M. Gawdzik jest członkiem od ponad 20 lat i  3 kadencję zasiadał w zarządzie koła pełniąc funkcję skarbnika. M. Gawdzik jest  pasjonatem kultury i etyki a przede wszystkim tradycji  łowieckiej. Sygnalista z dyplomem I stopnia. Ulubionym jego polowaniem były wiosenne ciągi na  słonki z tatą.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Tadeusz Bożek – jest absolwentem  Uniwersytetu Śląskiego – kierunek socjologia. 

Ukończył także  studia podyplomowe; Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie- Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi, Politechnika Śląska w Gliwicach –  Zarządzanie Projektami w Przedsiębiorstwie, Uniwersytet Śląski w Katowicach –  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest członkiem: Koła Łowieckiego Słonka w Jaworznie – gdzie szacuje szkody łowieckie oraz członkiem  Koła Łowieckiego Kozioł w Jaworznie –   gdzie pełni funkcje członka Komisji Rewizyjnej. Posiada uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie. Odznaczony srebrnym medalem – Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego w 2014r.W kadencji 2010 – 2015 delegat na okręgowy zjazd delegatów  okręgu Katowice PZŁ. Członek komisji hodowlanej i szkód łowieckich okręgu PZŁ Katowice w latach 2010 – 2015. Pasjonuje się  kynologią, wędkarstwem, narciarstwem .

Mariusz Góral – absolwent Technikum Leśnego w Brynku, Ekonomii na Akademii Polonijnej w Częstochowie i studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, a także controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Członek PZŁ od 1990 r. Pasjonat strzelectwa myśliwskiego wielokrotny zdobywca brązowego, srebrnego i złotego wawrzynu strzeleckiego. Członek komisji problemowych przy ORŁ Katowice. W polu i w lesie prowadzący/prowadzony przez wyżlicę Tarę Zimny Trop i jamniczkę Zorkę z Koszęcińskiej Dąbrowy.

Sergiusz Pospiech – absolwent Uniwersytetu we Wrocławiu- kierunek prawo i administracja. Aplikacja adwokacka przy ORA w Częstochowie. Adwokat od 2004 r. Członek PZŁ od 4 lipca 1994 r. Członek Zarządu Koła Łowieckiego” Dublet” od 15 lat w tym dwie kadencje do nadal Prezes Zarządu tegoż Koła. Z wyboru adwokat z zamiłowania myśliwy.
Sędzia -instruktor strzelectwa myśliwskiego. Były członek Komisji Strzeleckiej przy ORŁ Katowice. Interesuje się w szczególności strzelectwem, kynologią i kuchnią myśliwską.
Ojciec dwójki dzieci, którym od najmłodszych lat „zaszczepia” tradycje i obyczaje myśliwskie.

Mirosław Truchan – członek PZŁ od 1980r. oraz K.Ł. Przodownik” w Miedarach, w którym pełnił funkcję sekretarza, a obecnie  jego prezesa.  Posiada uprawnienia selekcjonerskie. Myśliwy w trzecim pokoleniu – wnuk Władysława założyciela koła i syn Mariana długoletniego jego prezesa. Propagator polskiego modelu łowiectwa jego tradycji, gwary i zwyczajów. Miłośnik psów myśliwskich. Członek zespołu  d/s kontroli kół łowieckich i zespołu d/s kontaktów międzynarodowych  przy ZO Katowice.