Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Katowice

Składki

Składki 2024:
 
  • normalna 443zł (400złotych składka + 43 złote ubezpieczenie)
  • ulgowa 243 zł – 70 lat i uczeń do 25 lat po okazaniu legitymacji (200 złotych składka + 43 złote ubezpieczenie)
  • ulgowa 143 zł – 80 lat (100 złotych składka + 43 złote ubezpieczenie)
  •  

Wpisowe na rok 2024: 1200 zł (trzykrotność podstawy składki)

Uprzejmie prosimy, aby osoby przynależące do kół wpłacały składkę poprzez koła zgodnie ze statutem PZŁ, a osoby niezrzeszone dokonywały wpłat WYŁĄCZNIE NA KONTO PKO BP

51 1020 2313 0000 3102 0197 1613

WPŁATY GOTÓWKOWE W SEKRETARIACIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

 

Składki na rok 2023 – ważna informacja

Wysokość składek na rok 2023:

  • normalna 503 zł (460 złotych składka + 43 złote ubezpieczenie)
  • ulgowa 273 zł (230 złotych składka + 43 złote ubezpieczenie)
  • ulgowa 158 zł – 80 lat (115 złotych składka + 43 złote ubezpieczenie)

Wpisowe na rok 2023: 1380 zł (trzykrotność podstawy składki)

Uprzejmie prosimy, aby osoby przynależące do kół wpłacały składkę poprzez koła zgodnie ze statutem PZŁ, a osoby niezrzeszone dokonywały wpłat WYŁĄCZNIE NA KONTO PKO BP 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613, nie wcześniej niż od 1 grudnia 2022.

WPŁATY GOTÓWKOWE W SEKRETARIACIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Składki na rok 2022 – ważna informacja

Koleżanki i Koledzy,

Prosimy o zapoznanie się z wysokością składek na rok 2022.

  • Pełna 350 zł plus ubezpieczenie 43zł razem 393zł
  • Ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 218 zł
  • Ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 130,50 zł

Uprzejmie prosimy aby osoby przynależące do kół wpłacały składkę poprzez koła, a osoby niezrzeszone dokonywały wpłat WYŁĄCZNIE NA KONTO PKO BP 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613. WPŁATY GOTÓWKOWE W SEKRETARIACIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Darz Bór