Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Składki

Składki na rok 2022 – ważna informacja

Koleżanki i Koledzy,

Prosimy o zapoznanie się z wysokością składek na rok 2022.

  • Pełna 350 zł plus ubezpieczenie 43zł razem 393zł
  • Ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 218 zł
  • Ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 130,50 zł

Uprzejmie prosimy aby osoby przynależące do kół wpłacały składkę poprzez koła, a osoby niezrzeszone dokonywały wpłat WYŁĄCZNIE NA KONTO PKO BP 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613. WPŁATY GOTÓWKOWE W SEKRETARIACIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Darz Bór