Kapelan okręgowy

Kapelan Okręgowy
Ks. Mariusz Pacwa
W PZŁ od 2012 roku, członek K.Ł. Róg, wykształcenie wyższe