Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Katowice

Okręgowy Sąd Łowiecki

  1. Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego: Tomasz Jarek
    Sędziowie OSŁ:
  2. Śliwa Waldemar,
  3. Dziugiewicz Sebastian,
  4. Biedroń Tadeusz,
  5. Minkus Jędrzej,
  6. Kowalski Piotr

Materiały do pobrania