Na tropie dobrej zabawy- Dzień Dziecka z PZŁ 6 czerwca, zamek Ogrodzieniec

Na tropie dobrej zabawy- Dzień Dziecka z PZŁ 6 czerwca, zamek Ogrodzieniec

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego zorganizował wydarzenie „Na tropie dobrej zabawy, Dzień Dziecka z PZŁ” . Impreza odbyła się w dniu 6 czerwca b.r. we współpracy z Zamkiem Ogrodzieniec, na terenie podzamcza. Wydarzenie miało na celu świętowanie Dnia Dziecka jak również promocję kultury łowieckiej, kynologii i sokolnictwa oraz edukację przyrodniczą i ekologiczną. Tym bardziej, że 5 czerwca to Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska.

Nad wydarzeniem patronat objęła Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W organizację wydarzenia aktywnie włączyła się Łowcza Rejonu Zawierciańskiego Olga Oleksiak i lokalne Koła Łowieckie. Do organizacji wydarzenia dołączyły Lasy Państwowe, w tym trzy nadleśnictwa (Katowice, Siewierz, Brynek), Leśne Pogotowie w Mikołowie. Jako wydarzenia towarzyszące zorganizowano z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zbiórkę krwi pod hasłem DARZ BÓR- DASZ KREW. W trakcie wydarzenia przeprowadzono zbiórkę publiczną nr 46/2021/399/OR, we współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą” na rzecz podopiecznej Fundacji Emilii Krzykawskiej. W imprezie brali udział zaproszeni podopieczni Domu Dziecka w Chruszczobrodzie i świetlicy środowiskowej Bezpieczna Twierdza z Katowic.

Prestiżowa lokalizacja imprezy, jednocześnie poza siedzibą Zarządu Okręgowego miała na celu zebranie jak najszerszego grona odbiorców wydarzenia, adresatów promocji,  także niebędących myśliwymi. Mieszkańcy Siemianowic czyli najbliższej okolicy naszej siedziby nas już dobrze znają- wielokrotnie brali udział w różnych wydarzeniach przez nas organizowanych. Tym razem w  wydarzeniu uczestniczyło prawie 3 tysiące osób (biletowanych) oraz kilkuset myśliwych z dziećmi (dzieci myśliwych uczestniczyły w wydarzeniu za darmo) i zaproszeni goście- czyli cel promocyjny został osiągnięty.

W ramach umowy ze Spółką Zamek teren, na którym odbywało się wydarzenie został nam udostępniony bezpłatnie wraz z częścią infrastruktury. Zamek zabezpieczył również opiekę medyczną uczestnikom wydarzenia. Impreza, organizowana z wielkim rozmachem, wymagała wielkiego wysiłku i pracy społecznej wielu osób. W przygotowanie i obsługę wydarzenia zaangażowano w sumie ok. 100 wolontariuszy. Lokalne koła łowieckie zorganizowały, we współpracy z OSP ławki, stoły i namioty oraz wystawiły stoiska z fotografią i rysunkiem. Pozyskano nagrody i gadżety, które najmłodsi mogli wygrać w licznych konkursach na stoiskach edukacyjnych. Dodatkowo Zarząd Okręgowy ufundował prezent dla Emilii Krzykawskiej i nagrody w konkursie wiedzy przyrodniczej dla 15 dzieci. Na stoiskach były dostępne cukierki z logo PZŁ, kubki i balony dla dzieci

Wydarzenie było promowane na stronie oraz facebook  ZO PZŁ w Katowicach. W ramach promocji w prasie lokalnej ukazały się notki prasowe przed imprezą, w wersji papierowej i na portalu gazet: Dziennik Zachodni- wydanie piątkowe, Twoje Katowice- wydanie czwartkowe, Tygodnik Zagłębiowski- wydanie piątkowe. Przed wydarzeniem odbył się wywiad z Łowczym Okręgowym Michałem Gawdzikiem (program: Pokój na poddaszu) oraz w trakcie imprezy obecna była TVP Katowice, która w niedzielę wieczorem (w Aktualnościach) nadała materiał o naszej imprezie.

Wydarzenie odbywało się wg następującego harmonogramu:

 1. Uroczyste rozpoczęcie imprezy 12.00
 2. Koncert muzyki myśliwskiej 12.15
 3. Pokaz psów myśliwskich 12.45
 4. Konkurs wiedzy myśliwskiej 13.30
 5. Sokolnicy- pokaz ptaków drapieżnych 14.15
 6. Leśne Pogotowie w Mikołowie 15.00- wypuszczenie wyleczonych ptaków na wolność
 7. Akademia Małego Rycerza- 15.15

INNE ATRAKCJE DOSTĘPNE 12.00-17.00:

 1. Ambulans- RCKIK Katowice ,, DARZ BÓR DARZ KREW’’
 2. Stoisko-Namiot edukacyjny Dian.
 3. Stoisko -paśnik, posyp,– edukacja myśliwi
 4. Stoisko z fotografią myśliwską opowieści myśliwych gwara łowiecka.
 5. Stoisko rysunek- jak narysować zwierzęta i las -malowanki.
 6. Stoisko- gniazda, budki lęgowe i kosze dla kaczek.
 7. Stoisko – Edukacyjne myśliwi.
 8. Pokaz Łuków bloczkowych i tradycyjnych.
 9. Stoiska edukacyjne Lasów Państwowych.
 10. Psie zaprzęgi i adopcje psów ras północnych- Stowarzyszenie Szajka Szarego Wilka.
 11. Namioty edukacyjne.
 12. Wioska Rycerska Zamek.
 13. Stoisko edukacyjne- tropy z masy solnej.
 14. Archery tag – strzelanie do celu.
 15. Stoisko- malowanie buziek.
 16. Zagroda Leśnego Pogotowia w Mikołowie i Nadleśnictwa Katowice.

W ramach zbiórki publicznej na rzecz Emilii Krzykawskiej zebrano 1999,03 zł. Dodatkowo ZO PZŁ w Katowicach przekazał na rzecz dziewczynki czek o wartości 1000,00 zł. Z Zamkiem uzgodniliśmy dodatkowo, że część środków ze sprzedaży biletów zostanie również przekazana na rzecz Emilii. Wyasygnowana przez Zamek kwota to 2000,00 zł. Łącznie przekazano na rzecz dziewczynki 4999,03 zł.